Mozart: Cosi fan tutte

De elskendes skole

D. 1., 7. og 8. august 2015 kl. 20

  • Følg med i hvad der sker i Opera HedelandSamarbejdspartnere

Opera Hedeland er en skattet kulturinstitution med både lokale og nationale samarbejdspartnere

Gennem årene har Opera Hedeland haft trofast opbakning fra et stort publikum. Opera Hedeland er egnsteater med tre kommunale tilskudsydere: Greve Kommune, Roskilde Kommune og Høje- Taastrup Kommune og slots- og kulturstyrelsen, der overtog de amtslige tilskud fra Roskilde og Københavns amter.

Hedeland I/S, NCC Råstoffer og Navair har medvirket til udvikling af området og/eller afvikling af forestillingerne.

Nye, komfortable stole (anno 2015) er støttet med midler fra Tuborg Fondet.

Opera Hedeland er gennem årene blevet støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Velux Fonden samt Oticon Fonden (orkestergraven).

Andre væsentlige fondsbidrag er kommet fra Beckett Fonden, Berlingskes Fond, Bikuben Fonden, Carlsbergs Mindelegat, Det Obelske Familiefond, Drost Fonden, Dronning Margrethe & Prins Henriks Fond, 15. Juni Fonden, Frimodt-Heinike Fonden, Harboe Fonden, Johannes Fogs Fond, Jørgen og Karen Marie Gronemanns Fond, Knud Højgaards Fond, Kong Frederik & Dronning Ingrids Fond, Konsul Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, KODA, Københavns Amts Kulturfond, L. Zeuthens Mindelegat, Lemvigh-Müllers Fond, Nykredits Fond, Oak Foundation Denmark, Simon Spies Fonden, Statens Kunstfond, Tryg Fonden, Tuborg Fondet, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Aase og Ejnar Danielsens Fond samt Autustinus Fonden.

Endelig hjælper en række frivillige fra Høje Taastrup Musikskoles venner, Gym Team Greve og Greve Atletik og til afviklingen af de tre forestillinger.

  • Følg med i hvad der sker i Opera Hedeland