Mozart: Cosi fan tutte

De elskendes skole

D. 1., 7. og 8. august 2015 kl. 20

  • Følg med i hvad der sker i Opera HedelandOrganisation

Opera Hedelands syntese mellem finkultur og folkelighed har udmøntet sig i en populær sommertradition med op mod 10.000 gæster årligt.

Den 1.juli 2001 blev egnsteatret Teater Hedeland stiftet. Teatret skiftede i 2008 navn til Opera Hedeland. Stifterne var Københavns og Roskilde amter samt Høje Taastrup, Greve og Roskilde kommuner. I forbindelsen med strukturreformen overtog staten de amtslige forpligtelser i 2007. Slots- og kulturstyrelsen er i dag hovedtilskudsyder.

En politisk følgegruppe bestående af kulturudvalgsformænd fra de tre tilskudsydere: Roskilde, Høje Taastrup og Greve kommuner følger løbende Opera Hedelands drift med ansvar for godkendelse af budget, årsrapport, operachefens ansættelsesvilkår samt nye bestyrelsesmedlemmer- alt efter indstilling fra Opera Hedelands bestyrelse.

Ledelse: Dramaturg Claus Lynge har siden 1. oktober 2003 været Opera Hedelands kunstneriske og administrative leder.

Bestyrelse: Henrik Dahl (formand), Bjørn Karsholt, Marie-Louise Munter, Ida Strand og Poul Elming.

  • Følg med i hvad der sker i Opera Hedeland